LIBRE

Trono de sangre

  • Inicio: 08/10/2023
No hay funciones disponibles.

Kumonosu-jô. Japón. 1957.
Dir.: Akira Kurosawa.
Guión: Akira Kurosawa, Ryuzo Kikushima, Hideo Oguni, Shinobu Hashimoto (Obra: William Shakespeare).
Con: Toshirô Mifune,  Isuzu Yamada,  Takashi Shimura,  Akira Kubo,  Hiroshi Tachikawa, Minoru Chiaki,  Takamaru Sasaki,  Gen Shimizu,  Kokuten Kôdô,  Kichijirô Ueda, Eiko Miyoshi,  Chieko Naniwa,  Nakajirô Tomita,  Yû Fujiki,  Sachio Sakai,  Shin Ôtomo, Yoshio Tsuchiya,  Yoshio Inaba,  Takeo Oikawa,  Akira Tani,  Ikio Sawamura, Yutaka Sada,  Seijirô Onda. Idioma: japonés. Sub. B&N. Dur.: 110 min.

Japón feudal, siglo XVI. Adaptación del «Macbeth» de William Shakespeare. Cuando los generales Taketori Washizu y Yoshaki Miki regresan de una victoriosa batalla, se encuentran en el camino con una extraña anciana, que profetiza que Washizu llegará a ser el señor del Castillo del Norte. A partir de ese momento, su esposa lo instigará hasta convencerlo de que debe cumplir su destino.

Comentarios